Diller

Üst Menu

User menu

Çalışma Kuralları

 FÜDAM 'da yapılacak çalışmalarda;
     1- Çalışmanın " Etik Kurul Onayı " almış olması ve araştırmacıların Etik Kurul başvurusunda belirttikleri deney protokolüne bağlı kalmaları zorunludur.
     2- Deney hayvanına temas edecek araştırmacıların " Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası "na sahip olması gerekmektedir. 
     3- Çalışmaların her aşaması Deneysel Araştırmalar Merkezi Müdürlüğü Sorumlu Yönetici-Veteriner Hekimi'nin ve Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu'nun denetimine açıktır. Sorumlu Yönetici-Veteriner Hekim'in çalışmaları durdurma ve sonlandırma yetkisi vardır.
     4- Deneysel Araştırmalar Merkezi 'nin uygulama bölümlerine girişler FÜDAM Personeli refakatinde olacaktır. Bu bölümlere girişlerde önlük yada diğer koruyucu laboratuvar kıyafetleri giymek zorunludur.
     5- Birimimizde araştırmacılar randevu sistemi ile çalışacaklarından, çalışma başlangıcında randevu gün ve saatlerinin belirlenmesi gerekmektedir.