Diller

Üst Menu

User menu

İşleyiş Şeması

Merkezimizde gerçekleştirecek deneysel bir çalışma için, Araştırmacıların aşağıdaki işlem sırasını takip etmesi gerekmektedir;

  1. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulundan izin alınmalıdır.
  2. FÜDAM Sipariş/Başvuru Formu doldurulmalıdır.
  3. Etik Kurul onayı, Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası ve FÜDAM Sipariş/Başvuru Formu Merkezimize ulaştırılmalıdır.
  4. Deney süreci için Merkezimizden RANDEVU alınmalıdır (Dahili: 4637). Deney Hayvanı Teslim Tutanağı ve Sözleşme Taahhüt formu doldurularak araştırmaya başlanabilir.
  5. Fırat Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne kullanılacak deney hayvanlarının ücret ödemesi yapılmalıdır.
  6. Araştırmanın bitimiyle birlikte Deney Sonlandırma formu doldurulmalıdır.