Diller

Kuruluş ve Tarihçe

Kuruluş ve Tarihçe

2002 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ’na bağlı bir birim olarak kurulan Deneysel Araştırmalar Merkezi (FÜTDAM), 03.09.2007 tarihinde ismi “ Fırat Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Merkezi (FÜDAM) ” olarak değiştirilip Rektörlük bünyesine bağlanmış ve 26.08.2009 yılında T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan “ 025 no ’lu Çalışma İzni ” ile faaliyetlerini Prof. Dr. Sinan CANPOLAT Başkanlığında Tıp Fakültesi Dekanlık binası zemin katında sürdürmektedir.

Misyonumuz

Üniversitemiz bünyesinde deneysel ve bilimsel uygulamalarda kullanılan hayvanların üretimi, kullanım ve satış maksadıyla kurulmuş ve halen faaliyetlerine devam eden merkezimizde amaç; Üniversite bünyesinde yürütülecek araştırmalar için gerekli desteği sağlamak ve araştırmalarda kullanılacak olan deney hayvanlarının uluslararası standartlarda yetiştirilmesi, bakımı ve beslenmesi için gerekli altyapıyı kurmak ve çalıştırmak.

Vizyonumuz 

Türkiye'de önde gelen ve dünyada saygın, tercih edilen ve aranan, paydaşlarının gereksinmelerini hızlı, kaliteli ve etkili çözümlerle karşılayan, uluslararası nitelikte deneysel araştırmalar için kendisini kanıtlamış, çağdaş ve ileri teknoloji kullanan, eğitimde ön safhalarda yer alan bir merkez haline gelebilmek.